Hướng dẩn mua hàng

Phương thức đặt hàng như sau

① Đăng ký thông tin công ty

 • Vui lòng tải xuống mẫu thông tin cơ bản của công ty, Nếu bạn không thể tải xuống, vui lòng thông báo cho nhân viên của chúng tôi. “CUSTOMER INFORMATION SHEET”
 • Sau khi điền vào mẫu thông tin cơ bản của công ty,  xin vui lòng điền vào con dấu , chính thức và fax cho chúng tôi bằng fax hoặc e-mail, Công ty chúng tôi sẽ cử nhân viên liên hệ và xác nhận với công ty của bạn càng sớm càng tốt.
 • Sau khi xác nhận, bạn có thể đặt hàng trực tuyến hoặc bằng fax..
 •  

② Bắt đầu đặt hàng  

 • Có hai cách để đặt hàng, 1. Đặt hàng trực tuyến 2. Điền vào mẫu đơn đặt hàng fax
 • Đặt hàng trực tuyến chỉ cần đăng nhập vào số thành viên và mật khẩu do công ty bạn đặt để đặt hàng trực tuyến. Sau khi đơn đặt hàng hoàn tất, nhân viên văn phòng sẽ liên lạc với bạn để xác nhận đơn đặt hàng và hoàn tất quá trình đặt hàng.
 • Để điền vào mẫu đơn đặt hàng, vui lòng tải xuống (ORDER SHEET), sau đó điền vào số sản phẩm bạn cần.Sau khi có số lượng, hãy đóng dấu chính thức và e-mail cho chúng tôi hoặc bằng fax , đơn đặt hàng hoàn thành, nhân viên nền sẽ nhận được thông tin. Hoàn tất quy trình đặt hàng sau khi liên hệ với công ty của bạn..       
 •    

③ Sắp xếp giao hàng

 • Sau khi chúng tôi xác nhận đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp giao hàng.
 • Thời gian giao hàng như sau.
 • Hồ Chí Minh, giao hàng trong vòng 48 giờ, trong trường hợp ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật, sẽ được giao trong ngày làm việc tiếp theo
 • Bình Dương, mỗi thứ Hai, thứ ba giao hàng, xin vui lòng đặt hàng trước 12:00 vào ngày làm việc trước đó
 • Đồng Nai, mỗi thứ Ba, thứ Năm giao hàng, xin vui lòng đặt hàng trước 12:00 vào ngày làm việc trước đó
 • Long An, mỗi thứ Sáu giao hàng, xin vui lòng đặt hàng trước 12:00 vào thứ năm buổi trưa
 • Các khu vực khác sẽ được sắp xếp theo tình hình thực tế
 • Nếu một số hàng hóa hết hàng, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên của bạn để thay đổi hoặc hủy bỏ, hoặc bạn cần phải đợi công ty chúng tôi chuyển hàng.
 •  

④ Chính sách hoàn trả và đởi hàng:

 • Xin vui lòng kiểm tra hang với nhân viên của chúng tôi khi bạn nhận được hàng hoá..
 • Nếu hàng có bất kỳ khuyết tật, xin vui lòng áp dụng cho một sự thay thế trong vòng bảy ngày.
 • Nếu háng bí phá hoại của ben bạn, xin tha thứ chúng tôi sế không chấp nhận thay thế.
 •  

⑤  Chú ý

 • Để tạo thuận lợi cho việc quản lý của cả hai chúng tôi, xin tha thứ chúng tôi không chấp nhận lệnh điện thoại. Nếu có hoàn cảnh đặc biệt, công ty chúng tôi cũng sẽ phát hành mẫu đơn đặt hàng..
 • Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên 3.000.000
 • Hiện tại, công ty chúng tôi chỉ giao hàng đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An). Nếu có đơn đặt hàng từ các tỉnh khác, cước vận chuyển sẽ do công ty của bạn chịu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết, cảm ơn bạn.

Link download mẫu thông tin cơ bản của công ty​

Scroll